Muziekschool De Drieklank
Tarieven
 1. 20 minuten individueel € 14,00
 2. 30 minuten individueel € 17,50
Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% BTW
(BTW is van toepassing indien cursist 21 jaar of ouder is)
Lesvoorwaarden
 1. Inschrijving geschiedt schriftelijk door middel van het inschrijfformulier.
 2. Inschrijving en deelname aan de lessen houdt in dat u akkoord bent met onze lesvoorwaarden.
 3. Lessen vinden wekelijks plaats op een in onderling overleg bepaalde dag en tijd.
 4. Betaling geschiedt vooraf voor een periode van 10 lessen. Wanneer het lesgeld bij ingang vande eerste les van een nieuwe periode niet is voldaan kan de les niet plaatsvinden.
 5. U ontvangt een factuur welke tijdig per bank overgemaakt dient te worden.
 6. Bij het berekenen van het aantal lessen is rekening gehouden met vakanties.
 7. De lessen moeten in 10 opeenvolgende lesweken worden gevolgd.
 8. Wanneer de leerling verhinderd is kan de les niet worden ingehaald en kan de leerling geenaanspraak maken op restitutie van het lesgeld.
 9. Wanneer de cursist de inschrijving niet wenst te verlengen dient dit alleen en enkel met een uitschrijfformulier te worden doorgegeven (verkrijgbaar bij de docent) en wel tot drie weken voor het einde van de periode. Zonder deze opzegging wordt de inschrijving automatisch met een periode verlengd.
 10. Wanneer een cursist voor langere tijd (meer dan 2 weken) de lessen niet kan bijwonen door ziekte, worden de lessen in overleg met de docent ingehaald. Hierbij kan een doktersverklaring worden verlangd.
 11. Wanneer de lessen door ziekte of andere omstandigheden van de docent niet door kunnen gaan worden deze ingehaald of wordt een geschikte vervanger aangewezen.
 12. Cursisten die aan het begin van enige lesperiode 21 jaar of ouder zijn dienen een wettelijke lesgeldverhoging van 21% te betalen in verband met BTW.
 13. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de coördinator van Muziekschool de Drieklank.Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u terecht bij de docent of contact opnemen met: Gesuino Derosas, tel. 0495-536976 (bij voicemail even inspreken) of via info@dedrieklank.nl.
Foto: Johan Horst